Bianka Web-logotype

Najčastejšie otázky a odpovede.

Čo to je kamienkový povrch BIANKA.biz?

Kamienkové povrchy BIANKA.biz sú moderné povrchy na vonkajšie plochy, nazývané aj kamienkový koberec. Materiály BIANKA.biz pozostávajú zo starostlivo vyberaného a triedeného kameniva so špecifickými vlastnosťami. Vlastnosti kameniva umožňujú bez problémov zhotoviť povrchy BIANKA.biz - Kamienkový koberec a zabezpečujú ich dlhodobú životnosť.

Čím sú tvorené tieto povrchy?

Systémy BIANKA.biz sú tvorené špeciálne upravenými zložkami. Tieto zložky vytvárajú jedinečný ucelený technologický aj materiálový systém, ako je penetrácia podkladu, živica – spojivo a zmes kameniva.

Aké používate materiály?

Materiály používané v systémoch BIANKA.biz sú špeciálne vyrábané a modifikované tak, aby boli vhodné pre použitie v stavebnej praxi a zodpovedali požiadavkám príslušných noriem. Penetrácia je paropriepustná a plní v systéme hneď niekoľko funkcií – spevnenie podkladu, zakotvenie mikroprachu, zabránenie vsakovaniu vody do nosného podkladu a zabezpečenie odvodu vodných pár z podkladu. Tvorí ju živica, ktorá je UV stabilná, nekrehne, nepraská, nežltne. Živica je chemicky a mechanicky veľmi odolná. Na základe našej modifikácie je jej veľkou prednosťou možnosť spracovania mokrého kameniva. Kamenivo je vyberané s veľkou starostlivosťou u kvalitných dodávateľov v tuzemsku i zahraničí. Kamenivo musí splniť veľmi prísne kritériá zamerané na čistotu, kvalitu, mechanické, chemické, ale aj vizuálne požiadavky.

Aké používate kamenivo?

Používame iba kamenivo najvyššej triedy. Najčastejšie využívame špeciálne triedené čistené riečne okruhliaky alebo mramorové okruhliaky. Najčastejšie veľkosti kameňov sú 1–3 mm, 2–5 mm, 4–7 mm, 4–8 mm, 2–8 mm).

  • Pozor: Je veľmi dôležité, aby ste dbali na rovnakú vlhkosť kameniva. Je neprípustné, aby kamenivo z jedného vreca bolo vlhké a z druhého suché.

Je možné zvoliť si farbu?

Áno, farbu je možné si zvoliť. BIANKA.biz systémy používajú len vysoko kvalitné výberové kamenivo a to sa týka aj farieb. Nepoužívame kamenivo farbené umelými farbivami, ktoré tieto naše vysoké požiadavky nespĺňajú, ale iba prírodne farebné kamenivo. Aj to nám však dáva veľkú možnosť výberu farieb od bielej, kávovej, zelenej, hnedej, čiernej atď. a, samozrejme, aj nespočetne veľa druhov farebných zmesí. Kamenivo „nafarbené prírodou“ má veľa výhod a jednou z najväčších je farebná stálosť trvajúca niekoľko storočí. Keď kameň obrúsite alebo odlomíte, farba je stále rovnaká.

Kde je možné kamienkové povrchy BIANKA.biz použiť?

Kamienkový povrch BIANKA.biz je určený na všetky vonkajšie plochy, ako sú napr. okolia bazénov, balkóny, terasy, schody, príjazdy ku garážam, garážové státie atď., ale aj na všetky vnútorné plochy, ako sú napr. spálňa, izba pre hostí, terasy, balkóny, obývacia izba, jedáleň, vnútorné chodby, bazény, sauny, schodisko vstupnej chodby, kuchyne, garáže, chodníky, hotelové izby, konferenčné miestnosti, malé kancelárske priestory, jasle, kancelárie, čakárne, hotelové haly, butiky.

Je možné, aby BIANKA.biz bol permanentne pod vodou?

Áno, systém BIANKA.biz je vďaka jeho modifikácii možné použiť aj pod vodu. Vlastnosti BIANKA.biz sú nastavené tak, aby plochy, ktoré sú z neho zhotovené, boli odolné nielen voči poveternostným vplyvom, ale aby bez chýb mohol byť použitý napríklad do bazénov a jazierok.

Aké sú hlavné výhody BIANKA.biz?

Hlavnými výhodami je jeho ľahká údržba, nenáročnosť na starostlivosť, použitie len zdraviu neškodiacich a prírodných materiálov, takže nie je potrebné mať obavu z akéhokoľvek zdravotného rizika. BIANKA.biz je materiál, ktorý nemá škáry, a je možné ho položiť takmer kamkoľvek a v akomkoľvek tvare alebo farebnej kombinácii. Nespornou výhodou systému je aj odolnosť voči poveternostným vplyvom a mrazovým cyklom. V zime sa nešmýka a nedochádza k odmŕzaniu. V lete je príjemný na bosé nohy a aj tmavé farby sú veľmi príjemné a na slniečku sa nerozpália.

Ako vybrať vhodnú frakciu?

Na príjazdové cesty a státia pre automobily sa odporúča kamenivo frakcie 4/8 mm, 3/7 mm. Na terasy, chodníky a balkóny je zväčša jedno, aký druh frakcie zvolíte.

Ako dlho trvá realizácia a kedy sa dá po povrchu chodiť?

V prípade väčšiny štandardných plôch v individuálnej výstavbe trvá pokládka BIANKA.biz jeden deň. To znamená, že plochy do 50 m² je možné položiť vrátane príprav počas jedného pracovného dňa. BIANKA.biz je pochôdzny po 12 – 24 h v závislosti od teploty. Plne vyzretý a plne zaťažiteľný je povrch BIANKA.biz po 7 dňoch.

Čo zimné obdobie?

Zimné obdobie nie je pre systémy BIANKA.biz žiadnou hrozbou. BIANKA.biz systémy sú postavené tak, aby odolali všetkým nástrahám zimného obdobia v našich klimatických podmienkach. Odmrazovanie, odolnosť voči mrazu, správanie pri zamrznutí, kĺzavosť a ďalšie aspekty sú testované pri teplotách až -40 °C. BIANKA.biz sa v zime nešmýka ani v prípade snehového poprašku. Pri topení sa netvoria na povrchu kaluže, takže pri opätovnom zamrznutí (napríklad v noci) nedôjde k tvorbe ľadových platní a nevzniká nebezpečenstvo pošmyknutia.

Čo ľad, nepoškodí povrch?

Prípady, keď sa na povrchu počas chvíle zhromaždí veľké množstvo vody, ktoré nemôže odtiecť a povrch BIANKA.biz úplne „utopí“, nie je pre systémy BIANKA.biz žiadnym nebezpečenstvom. Pri správne zvolenej frakcii je pórovitosť systému natoľko veľká, že ľad „prerastá“ v póroch medzi kamenivom. Po oteplení sa ľad topí a voda odteká rovnakou cestou bez akejkoľvek ujmy. Táto výnimočná vlastnosť nám dovoľuje použiť systém BIANKA.biz aj do záhradných bazénov a jazierok.

Pri akých poveternostných podmienkach sa dá kamienkový koberec aplikovať?

Optimálne podmienky na aplikáciu je teplota v rozmedzí 5 – 30 °C, bez zrážok, aspoň počas 5 – 8 hodín po aplikácii. Pri vytvrdzovaní by teplota nemala v žiadnom prípade klesnúť pod 5 stupňov Celzia. Materiál si vyžaduje na inštaláciu vyzretý betón, čo znamená aspoň 28 dní starý, so zvyškovou vlhkosťou pod 4 %. Odporúčanie našej firmy je aplikovať kamenný koberec jednoznačne na vyzretý betón. Predíde sa tak možným komplikáciám v budúcnosti.

Dá sa kamienkový koberec aplikovať aj na nespevnené plochy ako hlina alebo štrk?

Nie, povrch kamienkového koberca je povrchová úprava betónu. Ako taký si vyžaduje pevné podložie. Samozrejme, že pri dosiahnutí určitej hrúbky je tento materiál samonosný, dosiahnuť takúto hrúbku je však finančne veľmi náročné a neefektívne.

Je vhodné požiť povrchy BIANKA.biz aj na staré betónové podklady či popraskané betóny?

Áno, kamienkové koberce BIANKA.biz sú priamo určené na tieto podklady! Ak je betón iba popraskaný a je inak súdržný, nemusí sa už nijako upravovať. Zbaví sa dokonale prachu, trávy atď. a je možné povrchy BIANKA.biz pokladať, odporúčame použiť paropriepustnú penetráciu na spevnenie podložia.

Sú povrchy BIANKA.biz klzké?

Protisklznosť je jednou zo základných požiadaviek na vonkajšie plochy. Povrchy sa nešmýkajú! A TO ANI V ZIMNOM OBDOBÍ! Konštrukcia povrchov BIANKA.biz zabezpečuje prirodzený odtok vody a tak zostáva povrch stále „suchý“. Netvoria sa na ňom ľadové platne a preto je vynikajúci na povrchovú úpravu vonkajších schodov, schodísk, príchodov a priestor v okolí bazénov.

Aký podklad musí mať povrch BIANKA.biz?

Povrchy BIANKA.biz sú tzv. nášľapnou vrstvou a je teda potrebné, aby boli položené na pevný podklad, ako je napr. betón, dlažba, panely, zámková dlažba, terazzo, prípadne dosky.

Pre aké zaťaženie je možné povrchy BIANKA.biz použiť?

Bežne sú povrchy BIANKA.biz využívané pre pochôdzne zaťaženie, osobné automobily. Ak je únosnosť podkladu dostačujúca, je možné povrchy BIANKA.biz využiť aj na príjazdových cestách pre dodávky a nákladné autá do 7t.

Aké frakcie sa odporúčajú?

V prípade pochôdznych plôch sa odporúčajú frakcie bez obmedzenia. V prípade príjazdových ciest pre vozidlá, parkovísk frakcie 4–8 mm.