Bianka Web-logotype

Návod

Všetko čo sa týka realizácie, starostlivosti či opravy...

Podlahy BIANKA.biz sú spravidla vystavené silnému zaťaženiu. Súčasne však spĺňajú vysoké požiadavky na fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti, sú dekontaminovateľné a fyziologicky vyhovujúce.

Optimálna starostlivosť o podlahu slúži na uchovanie jej hodnoty, podporuje vysoký stupeň bezpečnosti a dobré hygienické podmienky.

Udržanie ochranného filmu znižuje napr. možnosť znečistenia plynúceho z poškriabania, náklady na čistenie, chráni podlahovú plochu, zvyšuje jej odolnosť proti namáhaniu, dlhodobo uchováva dobrý vzhľad podlahy a predlžuje jej životnosť. Tento ochranný film zamedzuje prieniku nečistôt do štruktúry kameňa, osobitne v oblasti vchodov. Obnovovanie ochranného filmu odporúčame podľa tabuľky TAB-1.

Starostlivosť
Starostlivosť stieraním:
Starostlivosť stieraním predstavuje najjednoduchší spôsob údržby a starostlivosti o povrchy BIANKA.biz.
V prípade povrchov BIANKA.biz odporúčame vykonávať stieranie iba pomocou vlhkej handry, alebo mopu
s použitím bežných čistiacich prostriedkov.

Starostlivosť vysávaním:
Starostlivosť vysávaním je najvhodnejší spôsob údržby povrchov BIANKA.biz, a to v interiéri, ako aj v exteriéri. Drobné častice, ktoré sa dostanú do štruktúry povrchu, sú vplyvom prúdu vzduchu vysaté z celého profilu podlahy. Vďaka konštrukcii povrchov BIANKA.biz nedochádza k zakotveniu drobných častíc v štruktúre povrchu.

Starostlivosť pri intenzívnom znečistení povrchov v exteriéri:
Pri intenzívnom znečistení povrchu v exteriéri vplyvom bežnej prevádzky (bahno, lístie, hlina atď.) je najvhodnejším spôsobom starostlivosti kombinácia odstránenia hrubých nečistôt zametením, vysatím alebo prepláchnutím tlakovou vodou.

Starostlivosť pri intenzívnom znečistení povrchov v interiéri:
Ideálnym spôsobom starostlivosti povrch v interiéri je použitie čistiaceho automatu. Týmto spôsobom je možné za krátky čas efektívne vyčistiť veľké plochy podlahy. Odporúčame použiť čistiace kefy.
Čistenie
Základné čistenie:
Týmto typom čistenia sa odstraňujú pevne držiace nečistoty a staré zvyšky prostriedkov na ošetrenie. Frekvencia aplikácie závisí od stupňa znečistenia. Tento postup čistenia je, s následným ošetrením, náročný predovšetkým na čas a prácu. Čistiaci roztok by mal pôsobiť po nanesení na povrch 10 – 20 minút podľa stupňa znečistenia. Súčasne je potrebné nečistoty drhnúť kefou. Čistiaci roztok nesmie vyschnúť. Po dostatočnom vydrhnutí treba povrch vytrieť, vysať čistiaci roztok s uvoľnenými nečistotami a následne povrch riadne umyť čistou vodou. Pred nanesením ochranného filmu musí byť povrch dobre vysušený. Bežné čistenie: Pri bežnom čistení sa podľa potreby používajú čistiace prostriedky alebo prostriedky určené na starostlivosť stieraním, a to v zriedenej koncentrácii – toto platí predovšetkým pre interiérové povrchy. Exteriérové povrchy sa spravidla udržujú zametením alebo oplachom tlakovou vodou (podľa potreby).

Čistenie strojom:
Pomocou čistiaceho automatu je možné za krátky čas efektívne vyčistiť aj veľké plochy. Na hladkých plochách by mali byť nasadené červené Pad-kotúče, na povrchoch so štruktúrou čistiace kefy. V oblasti hĺbkového čistenia dosiahneme lepšie výsledky pomocou valcových kief ako pomocou tanierových (diskovitých) kief. Čistenie v zimnom období (exteriérové plochy): V zimnom období je vhodné povrchy BIANKA.biz zametať nasucho hrubou metlou. Pri väčšej snehovej vrstve odporúčame sneh odstraňovať plastovým odhŕňačom s hliníkovou ochranou. Je možné použiť aj strojnú mechanizáciu s pluhom. Radlica pluhu však musí mať osadený gumový brit (styčnú hranu). Na údržbu chodníkov a schodov sa môže používať posypová soľ. V zimnom období nevykonávajte čistenie pomocou tlakovej vody alebo rozmrazovanie teplotnými šokmi.

Starostlivosť pri intenzívnom znečistení povrchov v exteriéri:
Pri intenzívnom znečistení povrchu v exteriéri vplyvom bežnej prevádzky (bahno, lístie, hlina atď.) je najvhodnejším spôsobom starostlivosti kombinácia odstránenia hrubých nečistôt zametením, vysatím alebo prepláchnutím tlakovou vodou.

Oprava poškodených miest:
Ak dôjde k poškodeniu povrchu BIANKA.biz na základe extrémneho zaťaženia, musia byť najprv vykonané sanačné opatrenia, aby sa zaručila dlhodobá funkčnosť podlahovej štruktúry. Špina by nemala mať možnosť trvalo sa usadzovať, aby nedochádzalo k zhoršovaniu hygienických podmienok.

Odporúčané čistiace prostriedky:
Na údržbu povrchov BIANKA.biz odporúčame používať bežné čistiace prostriedky, ktoré sú dostupné na trhu.
Odporúčané obnovy ochranným náterom (TAB-1)
NATIERANÝ PRIESTOR PRÍKLAD PRIESTORU PRAVIDEĽNOSŤ NÁTERU
Obytná oblasť s minimálnym alebo občasným používaním spálňa, izba pre hostí, terasy, balkóny Podľa potreby
(3 – 5 rokov)
Obytná oblasť s trvalým bežným používaním obývacia izba, jedáleň, vnútorné chodby, bazény, sauny 1x za 3 roky
Obytná oblasť s intenzívnym používaním schodisko, vstupné chodby, kuchyne, garáže, chodníky 1x za 3 roky
Oblasť verejných objektov s malým alebo občasným používaním hotelové izby, konferenčné miestnosti, malé kancelárske priestory 1x za 3 roky
Oblasť verejných objektov s trvalým normálnym používaním jasle, kancelárie, čakárne, hotelové haly, butiky 1x za 3 roky
Oblasť verejných objektov s intenzívnym používaním chodby, veľkoplošné kancelárie, obchodné domy, viacúčelové haly, školské triedy 1x za 2 roky

(čas je uvedený ako maximálny odporúčaný a platí pre exteriér aj interiér)