Bianka Web-logotype

Návod

Všetko čo sa týka realizácie, starostlivosti či opravy...

Základné informácie a úskalia
Povrchy vhodné na aplikáciu systémov BIANKA.biz musia spĺňať niekoľko základných požiadaviek:
  • Podklad musí byť samonosný, súdržný, nesmie sa rozpadať, nesmie byť znečistený tukmi, olejmi a ropnými látkami.
  • Podklad môže byť z betónu, kameňa, keramiky, OSB a QSB dosiek, Cetris dosiek atď.
BIANKA.biz sa bežne aplikuje na vodorovné plochy.
V prípade potreby aplikácie na zvislé steny sa požívajú dve alternatívy:
  • 1. Debnenie
  • 2. Vytvorenie dielov podľa rozmeru na nalepenie trojzložkovým epoxidovým lepidlom BIANKA.biz - Adhesive
Aplikácia tohto systému je možná pri teplotách nad 5°C a za predpokladu, že počas 12 hodín po aplikácii materiál nezmokne.

Voľba podkladu
Správna voľba podkladu je priamo úmerná životnosti položeného povrchu. To znamená, že ak nebude podklad pevný a súdržný, žiadny materiál aplikovaný na jeho povrch tieto nedostatky neodstráni.

Podklad musí byť pevný, súdržný, čistý. Ďalšie požiadavky na správny podklad sú poréznosť, otvorenosť, rovinatosť, odstránenie prasklín, zaistenie správnej dilatácie podložia a v neposlednom rade jeho únosnosť na zamýšľané použitie.

Príprava podkladu (starý podklad)

Správna príprava podkladu je jedným z najdôležitejších krokov pre správnu aplikáciu a dlhú životnosť celého systému. Najčastejším podkladom pre aplikáciu BIANKA.biz systémov je betón.

Starý podklad:

Starý podklad je vo väčšine prípadov vhodnejší ako úplne nový, pretože starý podklad nám o sebe veľa vypovedá a vďaka vzhľadu a prejaveným nedostatkom je jeho správanie predvídateľné. Aj laik preto môže zistiť, či je podklad vhodný na aplikáciu, či si vyžaduje menšiu údržbu, alebo opravu, prípadne či miera degradácie je zásadná do takej miery, že jediným riešením je kompletná likvidácia a obnova.

Príprava:
Starý podklad riadne prezrieme, zbavíme nesúdržných častí, očistíme tlakovou vodou a mechanicky od všetkých machov, starých náterov a iných nežiaducich materiálov. Odstránime miesta zasiahnuté mastnými a ropnými látkami. Vyčistíme všetky škáry. Potom opätovne skontrolujeme celú plochu a zistíme mieru celkového poškodenia a súdržnosti. Ak presiahne celkové poškodenie viac ako 50 %, je vhodné uvažovať o celkovej rekonštrukcii ošetrovanej plochy.

Oprava:
Malé dierky, priehlbiny približne do hĺbky 1 cm je možné nechať bez povšimnutia. Väčšie priehlbiny odporúčame opraviť (zabudnite na vymazávanie stavebným lepidlom, spôsobíte si tak iba veľké problémy). Väčšie výtlky, rovnako ako nežiaduce praskliny, je vhodné opraviť zmesou živice a jemného kremičitého piesku – rozmiešame jemný kremičitý piesok s živicou a vyplníme opravovaný priestor, hladidlom uhladíme do roviny s povrchom. Po vytvrdnutí povrch očistíme od nesúdržných pieskových zŕn a na betónový podklad nanesieme systémovú paropriepustnú penetráciu. Penetrácia má podobné vlastnosti ako parotesná fólia na strechách. Zaistí, že podklad sa pod budúcim kamenným povrchom nebude rozpadať a vsakovať vlhkosť, ktorá k nemu prestúpi. Veľmi dobre bude fungovať aj ako únikový ventil pre vodné pary, ktoré sú prirodzene obsiahnuté v podklade a spravidla sa do neho dostávajú vzlínaním zemnej vlhkosti (toto neplatí pre balkóny a konštrukcie s hydroizolačnou vrstvou). Penetrácia je zároveň veľmi dôležitá pre zakotvenie mikroprachu, ktorý bráni kvalitnému spojeniu podkladu a vrchnej vrstvy. Po zaschnutí penetrácie je možné aplikovať finálnu vrstvu kamenných povrchov BIANKA.biz. Zmes kameňa a živice pripravíme podľa technicko-aplikačného listu. Povrch vrstvy uhladíme hladidlom z nehrdzavejúcej ocele.
Príprava podkladu (nový podklad)

Správna príprava podkladu je jedným z najdôležitejších krokov pre správnu aplikáciu a dlhú životnosť celého systému. Najčastejším podkladom pre aplikáciu BIANKA.biz systémov je betón.

Nový podklad:

Pokiaľ je správne pripravený, je zárukou dlhodobého kvalitného výsledku a vysokej spokojnosti. Problém nových povrchov je len v jednom bode – správnom zhotovení. Správne zhotovenie betónového podkladu nie je až také jednoduché a samozrejmé, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

V prípade starého podkladu často nevieme kým, ako a z čoho bol zhotovený. Veľkou výhodou starého podkladu je však práve jeho vek. Tým, že niekoľko rokov leží na svojom mieste, došlo k strate nesúdržných častí, prípadne prasknutiu v dôsledku uvoľnenia tlakov. Starý podklad je pevne usadený a zakotvený do podložia. Toto všetko vás v prípade nového betónu ešte len čaká. Je preto dôležité, aby sa nič nezanedbalo, neunáhlilo a aby sa venovala dostatočná starostlivosť všetkým detailom.

Betonáž pomocou strojného vybavenia je jednoduchšia a rýchlejšia, ale na menšie plochy nie príliš vhodná. Plochy s rozlohou do 50 m2 je vhodnejšie betónovať ručne. Pri strojnej pokládke a hutnení betónu dochádza na menších plochách k problémom v spracovateľnosti a zbytočným chybám.

Na rovnanie betónovej mazaniny odporúčame radšej použiť klasický systém tzv. „na plátky“ a ručné rovnanie a dohladzovanie. Pri použití vibračných lát a tzv. leštičiek dochádza k vyplaveniu jemných cementových častíc – kalov (tzv. cementového mlieka) na povrch dosky. Tieto kaly nemajú žiadnu priľnavosť k betónu a všetky vrstvy uložené na tieto kaly v krátkom čase odpadnú aj s touto tzv. škrupinou.

Betón, ktorý má na povrchu cementové mlieko, je nutné pred aplikáciou systému BIANKA.biz prebrúsiť až na pevný a súdržný betón. Tu vám opäť vznikajú zbytočné náklady a starosti.

Na vhodne pripravenú betónovú dosku môžeme vďaka systémovej penetrácii BIANKA.biz - Penetra už po niekoľkých hodinách pokladať kamienkový koberec BIANKA.biz.
Aplikácia kamienkového systému
Vlastná aplikácia kamienkových kobercov BIANKA.biz je oproti prípravám o poznanie ľahšia a jednoduchšia. Materiály BIANKA.biz sú pripravené a celý systém je nastavený tak, aby bol čo najjednoduchší a rýchlo zvládnuteľný. Materiály na aplikáciu sú pripravené vo vopred určených dávkach na 1 m2 a pri aplikácii ich nie je nutné nijako vážiť alebo dávkovať.

Všetky systémy BIANKA.biz sú založené na veľmi kvalitných a preverených vstupných materiáloch. Podklad je nutné očistiť, najlepšie povysávať vhodným vysávačom alebo umyť tlakovou vodou. Potom pomocou valčeka nanesieme paropriepustnú penetráciu BIANKA.biz - Penetra tak, aby celý povrch bol rovnomerne penetrovaný a nikde nezostali mláčky penetrácie či suché miesta bez penetrácie.

Penetrácia nám nedokáže vyriešiť problém s prachom, pieskom a nečistotami – tie musíme mechanicky odstrániť. Penetrácia nám v tejto etape pomáha zakotviť tzv. mikroprach, ktorý je obsiahnutý v póroch a štruktúre podkladu (ten sa nám povysávať nepodarí ani pri maximálnej snahe) a pripraviť podklad na aplikáciu kamenného koberca. Penetráciu necháme niekoľko hodín zaschnúť.

Pripravíme si zmes kameniva a spojiva BIANKA.biz podľa návodu na obale a môžeme začať pokladať. Zakotvenie prachu však nie je jedinou funkciou penetrácie. Jej hlavnou funkciou je tvorba paropriepustnej membrány a spevnenie podkladu. Penetrácia je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých fungujúcich a profesionálnych systémov. Ak sa stretnete s akýmikoľvek profesionálnymi podlahármi, ktorí sa zaoberajú priemyselnými podlahami (teda podlahami s veľmi vysokými nárokmi), vždy dostanete rovnakú odpoveď – bez penetrácie to nejde.

BIANKA.biz ide cestou kvality, bezpečnosti, transparentnosti, s ohľadom na životné prostredie a zdravie. Všetky systémy BIANKA.biz pre osobnú pokládku sú pripravené na priame použitie a nie je nutné čokoľvek zložito merať alebo vážiť. Kamenivo a spojivo je pripravené v dávkach na jeden meter štvorcový so všetkým, čo je potrebné.

Kamenivo vsypeme do pripraveného stavebného vedra (najlepšie s objemom 75 l). Živicu a tvrdidlo zlejeme a riadne premiešame (pri miešaní sa spojivo zakalí, miešame tak dlho, až sa opäť rozčíri). Spojivo miešame tak, aby sme do neho nevháňali vzduch. Po riadnom premiešaní nalejeme celý obsah bez zvyšku do vedra s kamenivom a pomocou stavebného miešadla (alebo vŕtačky) premiešame tak, aby boli všetky kamienky „mokré“ od živice a tá nám nikde nezostala „stáť“. Jednu dávku odporúčame miešať približne 3 minúty. Namiešanú zmes vysypeme na pripravený penetrovaný podklad a pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele roztierame na hrúbku 12 – 15 mm. Povrch potom riadne uhladíme a utiahneme.

Počas hladenia je nutné hladidlo neustále udržiavať v čistote (hlavne spodnú plochu) pomocou riedidla S 6000 alebo S 6300. Čisté hladidlo nám zaručí ľahké uhladenie, udržanie roviny a bezchybný výsledok. Ak si nie ste istí správnou hrúbkou vrstvy alebo udržaním roviny, odporúčame použiť hliníkovú vodováhu alebo latu s bublinkou, ktorá nám s tým pomôže. Tiež je možné k late prirobiť nastavovacie skrutky a výšku si tak určiť. Rozhrňovaním nahrubo pomocou laty s nastavovacími skrutkami si nielen pomôžeme udržať správnu výšku vrstvy, ale aj naša práca na väčších plochách bude rýchlejšia, presnejšia a výsledok oveľa precíznejší. Hliníkovú latu treba udržiavať v čistote rovnako ako hladidlo. Hotový povrch necháme vytvrdnúť aspoň 12 hodín. Dôležité je, aby počas aplikácie a následného tvrdnutia nebol povrch vystavený dažďu alebo prachu.
Výpočet spotreby materiálu
Spotreba materiálu sa počíta podľa výmery (m2) a zvolenej hrúbky.
(s = spotreba materiálu, p = plocha (v m2), h = hrúbka vrstvy (v mm))

s = p/14 * h
Schody
Schody a ich realizácia je vo väčšine bodov zhodná s realizáciou vodorovných plôch.
Drobnou zmenou je aplikácia systému na čelo schodu, kde využívame techniku „lepenie čielok“. Čielka sú zvislé plochy schodov, ktoré si pred samotnou aplikáciou na schody vyrobíme. Čielka následne prilepíme na zvislé plochy stupňov pomocou trojzložkového epoxidového lepidla BIANKA.biz - Adhesive.
Výroba čielok
Na rovný vodorovný povrch (napr. doska, ktorú obalíme fóliou) priložíme dva okraje (napr. dosky ležmo), ktoré budú tvoriť hrany s hrúbkou čielka. Odporúčame hrany okrajov obaliť, alebo natrieť bravčovou masťou (môžeme použiť aj lepiacu pásku), čím obmedzíme priľnavosť hmoty k hranám debnenia. Po zaschnutí (cca. do 24 hod.) opatrne oddelíme okraje a čielko od podkladovej fólie.

Odporúčame zvoliť dĺžku čielka cca. o 5 cm viac, ako sme namerali na schodisku. Zvyšok odpílime flexibrúskou s rezným kotúčom na betón.

Čielko je hotové. Následne ho prilepíme na zvislú časť schodiska lepidlom BIANKA.biz - Adhesive. So zvyškom lepidla môžeme ukotviť schodiskový lištový profil.

Sokle
Sokle sa vytvárajú podobne ako čielka schodov. Nalepujú sa epoxidovým lepidlom BIANKA.biz - Adhesive.
Okraje a zakončenia
Okraje a zakončenia sú spravidla tvorené samotnými kameňmi. Tento spôsob zakončenia sa využíva pri aplikáciách, v prípade ktorých by z funkčného, materiálového, estetického alebo aj finančného hľadiska nebolo vhodné použiť ďalšie materiály či materiály s inými vlastnosťami.

Na ostatné aplikácie, pri ktorých nie je problém s kombináciou materiálov, odporúčame použiť hliníkové L-profily, ktoré sú bežne dostupné v stavebninách.
Dilatácia
Priamo nadväzujúcim bodom na lepenie profilov sú dilatácie. Pre správnu funkciu stavby ako celku sú dilatácie nesmierne dôležité. Ich dodržanie a prenesenie na povrch je jednou zo zásad profesionálnej realizácie.

Počas ročných období dochádza k zmene teplôt vlastného podkladu a jeho následnému rozťahovaniu (resp. zmršťovaniu). Hovoríme o tom, že každý materiál v dôsledku zmien teplôt „pracuje“. Napriek tomu, že tieto zmeny sú často mikroskopické, sily, ktoré ich spôsobujú, môžu viesť až k porušeniu podkladu (resp. povrchu) – vznikajú trhliny.

K zachovaniu funkčnosti dilatácií pri dodržaní požadovaného vzhľadu prispievajú dilatačné profily. Dilatačný profil umožňuje nezávislý pohyb a zároveň zabraňuje zanášaniu nečistôt do dilatačnej škáry a jej následnému znefunkčneniu. Pomocou týchto profilov môžeme teda vyriešiť dilatáciu v nášľapnej vrstve systémov BIANKA.biz. Je však nutné myslieť na dilatáciu už pri zhotovovaní podkladu.
Odkvapy a parapety
Odkvapov a parapiet je obrovské množstvo a je teda veľmi dôležité vždy zvoliť ten správny typ.

Odporúčame eloxovaný hliník, ktorý nemá takú veľkú rozťažnosť a bude dobre spolupracovať s celou konštrukciou. Ak ho uložíme do hydroizolácie alebo poctivo utesníme tmelom, máme vyhraté.

Odkvapy aj parapety odporúčame lepiť trojzložkovým epoxidovým lepidlom BIANKA.biz - Adhesive. Neodporúčame silikón, ktorý nie je vhodný do exteriéru.